Serwis
Szanowni Państwo, nasi konsultanci są dostępni do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
Warunki serwisowe

- Reklamowane urządzenia można przesyłać pocztą lub dowolną firmą kurierską na koszt nadawcy lub dostarczać osobiście do serwisu tylko z wypełnionym poprawnie zgłoszeniem serwisowym (pobierz). Reklamacja przesłana do firmy Esperanza bez wypełnionego wniosku serwisowego nie będzie rozpatrywana do momentu uzupełnienia dokumentacji.

- Na opakowaniu należy wyraźnie zaznaczyć, że przesyłka kierowana jest do działu serwisowego. Koszt przesyłki do serwisu ponosi klient, zaś koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez firmę Esperanza.

- Prosimy o jak najdokładniejsze opisanie usterki. W przypadku braku opisu sprzęt zostanie sprawdzony w sposób ogólny, nie daje to jednak pewności wykrycia wady. Jeżeli nieopisana wada nie zostanie wykryta sprzęt zostanie zwrócony w stanie w jakim został przysłany do serwisu.

- Produkty oddawane lub odsyłane do serwisu powinny być kompletne w oryginalnym opakowaniu. Odsyłanie niekompletnych produktów może wydłużyć termin naprawy i uniemożliwia wymianę produktu na nowy oraz wystawienie korekty. Możliwe jest użycie opakowania zastępczego zamiast oryginalnego, jednak musi ono w sposób dostateczny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem w czasie transportu. Firma Esperanza nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia towarów w czasie transportu do serwisu.

- Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do serwisu przed upływem końca okresu gwarancyjnego na dany produkt. Weryfikacja okresu gwarancji następuje na podstawie karty gwarancyjnej i/lub faktury zakupu.

- Produkty posiadające zewnętrzną gwarancję producenta prosimy odsyłać bezpośrednio do serwisu wskazanego na oryginalnej karcie gwarancyjnej. Esperanza Sp. J. nie angażuje się w pośredniczenie pomiędzy reklamującym a serwisem producenta oraz nie ponosi odpowiedzialności za pracę tychże serwisów.

- Firma Esperanza nie prowadzi serwisu pogwarancyjnego oraz serwisu komercyjnego sprzedawanych produktów.

- Po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu przez firmę Esperanza, istnieje możliwość wysłania przesyłki na koszt odbiorcy, za pomocą przewoźnika, z którym aktualnie mamy podpisaną umowę spedycyjną. Koszt takiej przesyłki zostanie refakturowany na nadawcę. Paczki przesłane w ten sposób bez wcześniejszej zgody Serwisu nie będą odbierane a nadawca obarczony kosztami przesyłki w obie strony.


Dane adresowe serwisu:

Esperanza Sp. J. Poterek - Dział Serwisu
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel.: +48 (0) 22 721 35 71 w. 10, 11, 12, 30
fax: +48 (0) 22 721 21 61
email: serwis@esperanza.pl
© Esperanza sp. Jawna